The Sims 4: Parenthood Karakter Değerleri ve Kişisel Özellikleri

The Sims 4: Parenthood
(Character Values) “KARAKTER DEĞERLERİ”

The Sims 4’ün son çıkan EBEVEYNLİK PAKETİ ile birlikte artık yetişmekte olan Sim’lerimizin karakter değerleri var! Ve bu değerler tam 5 adet… Bu değerlerin gelişimiyle birlikte Sim’leriniz, genç yetişkin olduğunda kalıcı bir “trait” kazanacak. Hadi şimdi bu değerleri inceleyelim ve hangi durumlarda değişikliğe uğradıklarına bir göz atalım…

Video-Rehber

[Youtube’a yüklendiğinde buraya eklenecek]

 The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Görgü (Manners)

Manners Görgü The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Bu değer, görgü, ahlak ve terbiye ile alakalı bir değerdir. Çocuğunuzun bu değerle ilgili gelişimi, büyüdüğünde ona aşağıdaki kişisel özelliklerinden birini kazandıracaktır ve bu trait, KALICI olacaktır. Eğer olumlu yönde gelişirse TERBİYELİ ya da GÖRGÜLÜ (Good Manners), olumsuz yönde gelişirse TERBİYESİZ ya da GÖRGÜSÜZ (Bad Manners) isimli kişisel özelliğini kazanacaktır:

Kazandırdığı Kalıcı Trait

(Olumlu Yükseliş Galip Gelirse)

Kazandırdığı Kalıcı Trait

(Olumsuz Yükseliş Galip Gelirse)

Good Manners Görgülü Terbiyeli The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter DeğerleriBad Manners Görgüsüz Terbiyesiz The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Peki bu değer, hangi durumlarda nasıl gelişir?

Aşağıdaki tablo, bu değerin hangi komutlarla gelişeceğini açıklıyor (yeşil renkli metin, eylemin adıdır) :

Hangi Durumlarda Yükselir?Hangi Durumlarda Düşer?
Yabancılarla Dostça Tanışma (Friendly Introduction)Geğirmek (Belch)
Yemek Masası Hazırlamak (Set the Table with…)Gaz Çıkarmak (Fart)
Bulaşıkları Yıkama (Clean Up Dishes, Clean Up)Sövmek-Küfretmek (Shout Forbidden Words)
Hayranlık Dile Getirmek (Compliment)Yabancılarla Kabaca Tanışmak (Rude Introduction)
Ebeveynler aracılığıyla lütfen demeyi ve teşekkür etmeyi öğrenmek (Teach to Say Please and Thank You)Ayrıca (toddler) ufaklıklar, yabancıların yanında kıyafet çıkartırsa, bu değerleri olumsuz yönde etkilenir. (Take Clothes Off)

Friendly Introduction | Dostça Selamlama

Yetişmekte olan Sim, yabancı bir Sim’le tanışırken onu dostça selamlarsa, yani “Friendly Introduction” komutuyla tanışırsa, Manners/Görgü değeri yükselişe geçer:

Friendly Introduction Good Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Set the Tablet With… | Masayı Hazırlama (Takım Halinde)

Bu paketle birlikte harika bir yenilik daha geldi ve o da konsept konsept masa takımları! Yani artık bir masadaki tabak çatal bıçak takımını, belli bir konsepte uygun olarak hazırlayabileceğiz ve o masadaki herkes aynı takımla, uyumlu bir biçimde yemek yiyebilecek!

Casual | Günlük Takım

Set the Table With Casual Good Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Fancy | Süslü Takım

Set the Table With Fancy Good Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Party | Partilere Özel Takım

Set the Table With Party Good Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Masa hazır! Herkes yemeğe!

Set the Table With Party Good Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Bu takımlar sayesinde artık yemek masanız, gözünüze daha bir hitap edecek!

Set the Table With Party Good Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Yetişmekte olan Sim, masaya tıklayıp herhangi bir takımla masayı hazırlarsa, Manners/Görgü değeri yükselişe geçer:

Set the Table With Good Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Clean Up… | Kirli Tabakları, Boş Bardakları Temizleme, Bulaşık Yıkama

Yetişmekte olan Sim, temizlenmesi gereken objelere tıklayıp, “Clean Up/Temizle” komutunu gerçekleştirirse, Manners/Görgü değeri yükselişe geçer:

Clean Up Dishes Good Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Compliment | Birine İltifat Etmek, Hayranlık Dile Getirmek

Yetişmekte olan Sim, diğer Sim’lerden birine, “Compliment” komutu gerçekleştirirse, Manners/Görgü değeri yükselişe geçer. Mesela aşağıdaki kız çocuğu, HAPPY / MUTLU ve bu duygu sayesinde gerçekleştirdiği “Heartfelt Compliment / Samimi İltifat” komutuyla MANNERS değerini yükseltmiş oluyor:

Heartfelt Compliment Good Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Teach to Say Please and Thank You | Lütfen Demeyi ve Teşekkür Etmeyi Öğret

Yetişmekte olan Sim’in ebeveynlerinden biri, çocuğuna tıklayıp Parent —> Teach to Say Please and Thank You komutuyla lütfen demeyi ve teşekkür etmeyi öğretirse, o çocuğun Manners/Görgü değeri yükselişe geçer:

Teach to Say Please and Thank You Good Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Take Clothes Off! | Elbiselerini Çıkar

Bu eylem yalnızca Toddlers evresinde olan çocuklar için geçerlidir. Yetişmekte olan Sim, YABANCILARIN YANINDA (yani söz konusu çocuğun tanımadığı bir kişi ya da kişilerin yanında) elbiselerini çıkartma eylemi gerçekleştirirse, Manners/Görgü değerinde düşüş gözlenir (negatif yükseliş):

Take Clothes Off Bad Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Belch! | Geğirmek

Yetişmekte olan Sim, üstüne tıklandığında çıkan “Belch / Geğir” komutunu gerçekleştirirse, Manners/Görgü değerinde düşüş gözlenir (negatif yükseliş):

Belch Bad Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Fart! | Gaz Çıkarmak

Yetişmekte olan Sim, üstüne tıklandığında çıkan “Fart / Gaz Çıkar” komutunu gerçekleştirirse, Manners/Görgü değerinde düşüş gözlenir (negatif yükseliş):

Fart Bad Manners The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Shout Forbidden Words | Yasaklı Kelimeleri Bağır

Yetişmekte olan Sim, üstüne tıklandığında çıkan “Shout Forbidden Words” komutuyla söverse (küfrederse), Manners/Görgü değerinde düşüş gözlenir (negatif yükseliş):

Shout Forbidden Words The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Rude Introduction | Kabaca Selamla

Yetişmekte olan Sim, yabancı bir Sim’le tanışırken onu kabaca selamlarsa, Manners/Görgü değerinde düşüş gözlenir (negatif yükseliş):

Rude Introduction The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri


Sorumluluk (Responsibility)

Responsibility Sorumluluk The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Bu değer, sorumluluk ile alakalı bir değerdir. Çocuğunuzun bu değerle ilgili gelişimi, büyüdüğünde ona aşağıdaki kişisel özelliklerinden birini kazandıracaktır ve bu trait, KALICI olacaktır. Eğer olumlu yönde gelişirse SORUMLULUK SAHİBİ (Responsible), olumsuz yönde gelişirse SORUMSUZ (Irresponsible) isimli kişisel özelliğini kazanacaktır:

Kazandırdığı Kalıcı Trait

(Olumlu Yükseliş Galip Gelirse)

Kazandırdığı Kalıcı Trait

(Olumsuz Yükseliş Galip Gelirse)

Responsible Sorumluluk Sahibi The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter DeğerleriIrresponsible Sorumsuz The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Peki bu değer, hangi durumlarda nasıl gelişir?

Aşağıdaki tablo, bu değerin hangi komutlarla gelişeceğini açıklıyor (yeşil renkli metin, eylemin adıdır) :

Hangi Durumlarda Yükselir?Hangi Durumlarda Düşer?
Yiyecek Paketlemek (Pack into Sack Lunch)Okulda Başarısız Olmak, Kötü Notlar Almak
Ev Ödevi Yapmak (Do Homework)Sokağa Çıkma Yasağına Uymama (Breaks Curfew ibareli tüm komutlar)
İyi Notlar AlmakEbeveyn Tarafından Verilen Cezalara Uymama (-Stealthily takılı tüm komutlar)
Çöpü Boşaltmak (Empty Trash)(Sadece toddlers & children yapabilir) Ortalığı Kirletme (Making a Mess)
Diş Fırçalamak (Brush Teeth)(Sadece teens yapabilir) Mevcut işten istifa etmek (Quit Job)
Oyuncakları Toplamak (Clean Up Toys)

Pack into Sack Lunch | Yiyeceği Paketle 

Bu paketle birlikte gelen yeniliklerden biri de önünüze gelen tüm yiyecekleri “paketleyebilme” sistemi! Tek yapmanız gereken, söz konusu yiyeceğe tıkladığınızda çıkan “Pack into Sack Lunch” komutunu seçmek…

Pack into Sack Lunch Responsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Sim’leriniz, o an yemekte olduğu yiyeceği bile, yemeği sonlandırıp paketleyebilir ve isterse daha sonra yemek için çantasına atabilir. Böylece yiyecek israfı da olmaz. Daha sonra yemek isterseniz, pakete tıklayıp “Unpack Sack Lunch” komutu ile paketi açabilir ve yiyeceği yemeye devam edebilirsiniz.

NOT:  Paketlenmiş yiyeceklerin son kullanma tarihinde bir değişiklik olmaz; tabaktayken ne kadar süresi kalmışsa, o süre yine aynı şekilde devam eder ve bittiğinde yiyecek bozulur.

Bu komutu yetişmekte olan bir Sim gerçekleştirirse, Responsibility/Sorumluluk değeri yükselişe geçer:

Pack into Sack Lunch Responsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Do Homework | Ev Ödevi Yapmak

Okula giden her Sim, eve geldiğinde, çantasında taşıdığı bir ev ödeviyle gelir. Yetişmekte olan Sim, ev ödevini yaparsa, Responsibility/Sorumluluk değeri yükselişe geçer:

Do Homework Responsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Empty Trash | Çöpü Boşaltmak

Yetişmekte olan Sim, tamamen dolmuş çöp kovalarındaki çöpü, dışarıda duran büyük konteynere boşaltırsa, Responsibility/Sorumluluk değeri yükselişe geçer:

Empty Trash Responsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Brush Teeth | Diş Fırçalamak

Yetişmekte olan Sim, lavaboya tıkladığımızda çıkan “dişlerini fırçala” komutunu gerçekleştirirse, Responsibility/Sorumluluk değeri yükselişe geçer:

Brush Teeth Responsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Clean Up Toys | Oyuncakları Toplama

Çocuklar ve ufaklıklar, oyuncak kutusundaki oyuncaklarla oynarlar ve bu oyuncakları dağıtabilirler. Yetişmekte olan Sim, oyuncak kutusuna tıkladığımızda çıkan “clean up toys” komutuyla oyuncak toplarsa, Responsibility/Sorumluluk değeri yükselişe geçer:

Clean Up Toys Responsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Clean Up (Mess) | Yeri Temizleme

Çocuklar ve ufaklıklar, “make a mess” ile etrafı karman çorman bir hale getirebiliyor olsa da çocuk evresindeki Sim’ler, bu süprüntüyü temizleyebiliyor da. Ve bunu yaparlarsa, Responsibility/Sorumluluk değerine pozitif etki eder:

Clean Up Toys Responsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Breaks Curfew | Sokağa Çıkma Yasağını Delmek

Bu paket sayesinde Sim’lerimizin artık bir not tahtası var! Ve yetişkinler, bu pano sayesinde, çocukları için bir saat sınırı koyabiliyor ve o saatten sonra çocukların evden dışarı çıkması yasak sayılıyor. Bu saat sınırları şu şekilde:

-Akşam 7’den sonra dışarı çıkılamaz.
-Gece 9’dan sonra dışarı çıkılamaz.
-Gece 11’den sonra dışarı çıkılamaz.

Bunlardan biri ayarlıysa ve yasaklı saatlerdeyseniz, tahtanın üstünde kırmızı renkte bir saat görünür ve yetişmekte olan Sim, belirlenen bu saatten sonra evden dışarı bir noktaya gidecek olursa, Responsibility/Sorumluluk değerinde düşüş gözlenir (negatif yükseliş). Mesela aşağıdaki görseldeki kız çocuğu, ev sınırları dışında bulunan bir çöp kovasındaki “çöpe atılmış oyuncak ara” komutunu, sokağa çıkmaması gereken bir saatte yapıyor ve bu yüzden o komutta bir ibare bulunuyor (BREAKS CURFEW). Yetişmekte olan bir Sim, bu ibarenin bulunduğu komutları gerçekleştirirse, SORUMLULUK (Responsibility) değerinde bir düşüş olur:

Break Curfews Irresponsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Disobeying Grounding | Verilen Cezalara Uymama

Televizyon yasak! Bilgisayar yasak! Telefon yasak! Oyun yasak! Arkadaş yasak! Dışarı çıkmak yasak! Konu çocuk büyütmek olunca cezalar da söz konusu oluyor elbette… Bu paketle ebeveyn Sim’ler artık söz dinlemeyen çocuklarına ceza verebiliyor ve dahası, çocuklar bu yasakları aşabiliyor da! Ve yetişmekte olan bir Sim, aldığı ceza her ne ise, yapmaması gereken o şeyi gerçekleştirdiğinde, SORUMLULUK (Responsibility) değerinde bir düşüş olur. Mesela ebeveyni tarafından televizyon izlememe cezasına çarptırıldığı halde o çocuk televizyon izleyebilir ve bu durumda SORUMLULUK değeri negatif yönde gelişir. Çocuğun aldığı ceza neye yönelikse, o şeyin komutunda “stealthily / gizlice” takısı olur ve bu komutlarda mini mini bir demir parmaklık ikonu da görülür. Cezayı delen çocuk, ikinci bir cezaya daha çarptırılabilir ve bu böyle uzayıp gidebilir. Ona göre dikkatli olun!

Break Curfews Irresponsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Ground Again Irresponsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Making a Mess | Etrafı Birbirine Katma / Kirletme

Bu paketle birlikte ortalığı birbirine katmak gibi çok muzur bir eylem daha eklendi ve çocuklarla ufaklıklar, artık birer dağıtma makinası gibi etrafı kirletebiliyor! Ufaklık ya da çocuk evresinde olan bir Sim, kendisine tıklandığında çıkan “Making a Mess” komutunu gerçekleştirirse, SORUMLULUK (Responsibility) değerinde bir düşüş olur:

Making a Mess Irresponsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Quit Job | İşten Çıkmak

Gençlik evresinde olan bir Sim, telefonundaki ev simgeli rehberde çıkan “Quit Job” komutunu gerçekleştirirse, SORUMLULUK (Responsibility) değerinde bir düşüş olur:

Quit Job Irresponsible The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri


Sorun Çözme Kabiliyeti (Conflict Resolution)

Responsibility Sorumluluk The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Bu değer, sorunlar / olumsuzluklar karşısındaki çözüm kabiliyeti ile alakalı bir değerdir. Çocuğunuzun bu değerle ilgili gelişimi, büyüdüğünde ona aşağıdaki kişisel özelliklerinden birini kazandıracaktır ve bu trait, KALICI olacaktır. Eğer olumlu yönde gelişirse ARABULUCU (Mediator), olumsuz yönde gelişirse KAVGACI (Argumentative) isimli kişisel özelliğini kazanacaktır:

Kazandırdığı Kalıcı Trait

(Olumlu Yükseliş Galip Gelirse)

Kazandırdığı Kalıcı Trait

(Olumsuz Yükseliş Galip Gelirse)

Mediator Arabulucu The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter DeğerleriArgumentative Kavgacı The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Peki bu değer, hangi durumlarda nasıl gelişir?

Aşağıdaki tablo, bu değerin hangi komutlarla gelişeceğini açıklıyor (yeşil renkli metin, eylemin adıdır) :

Hangi Durumlarda Yükselir?Hangi Durumlarda Düşer?
Af Dileme Eylemleri (Apologize, Beg Forgiveness)
Birini Düşman İlan Etmek (Declare Enemy)
Uzlaşma Eylemleri
Ebeveynler aracılığıyla özür dilemeyi öğrenmek (Say Sorry)Hor Görülen (despise) ya da Düşman Olan Sim ile Tartışmak ya da Dövüşmek  (Fight! , Argue, Insult)
Ebeveynlerin, biriyle anlaşamayan çocuğu için o Sim’le olan ilişkisini düzeltme çabası da bu değer için olumlu sonuç verebilir (Try to Help Fix Bad Relationships)

Teach to Say Sorry | Özür Dilemeyi Öğretmek

Yetişkin Sim’ler, çocuklarına özür dilemeyi öğretebilir. Ebeveyni tarafından özür dilemeyi öğrenen Sim’in, Conflict Resolution/Sorun Çözme Kabiliyeti değeri, olumlu şekilde etkilenir:

Teach to Say Sorry Conflict Resolution Mediator The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Apologize | Özür Dilemek

Birinin kalbini kırmak, onunla olan diyaloglardan olumsuz ilişki puanı kazanmak, o kişiyi bir nevi rahatsız etmektir. Bu rahatsızlık kimi zaman kasti (kaba davranışlar), kimi zaman istemeden (olumlu olsa da karşı taraftaki Sim’in istemediği eylemler yüzünden) gerçekleşir. Bu gibi durumlarda o Sim’de bir seçenek çıkar: Apologize / Özür Dile. Yetişmekte olan Sim bu komutu gerçekleştirirse, Conflict Resolution/Sorun Çözme Kabiliyeti değeri yükselişe geçer (komut ister başarılı olsun, ister olmasın, yükselişe geçer):

Özür Dilemek Apologize Conflict Resolution Mediator The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Try to Help Fix Bad Relationships | Kötü İlişkileri Düzeltmede Yardımcı Olmayı Denemek

Yetişkin Sim’ler, çocuğunun kötü ilişkilerini düzeltmek amacıyla yardımcı olmayı deneyebilir. Ebeveyn Sim seçiliyken çocuğa tıklandığında bir menü çıkar ve “Try to Help Fix Bad Relationships”e tıklandığında, çocukla olumsuz ilişkisi olan Sim’lerin bir listesi çıkar ve bu listeden, onunla olan ilişkiyi düzeltmeye yardımcı olmak için bir Sim seçilir. Bu bazen işe yarar, bazen yaramaz. Eğer yararsa, söz konusu Sim’in Conflict Resolution/Sorun Çözme Kabiliyeti değeri, olumlu şekilde etkilenir:

Try to Help Fix Bad Relationships Conflict Resolution Mediator The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

^^ Bürge’nin annesi Balkız, kuzeni Berke ile aralarının düzelmesi için yardımcı oluyor ve bakın Bürge nasıl etkileniyor?

Try to Help Fix Bad Relationships Conflict Resolution Mediator The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

^^ Kuzeni Berke’nin yanına gidip aralarının düzelmesi için konuşuyorlar.

Declare Enemy | Birini Düşman İlan Etmek

Olumsuz İlişkiler listesinde, DESPISE (Hor Görülen)seviyesinden sonra ENEMIES (Düşman) gelir. Bunun için, DESPISE ilişki seviyesinde olmak gerekir ve bu durumdayken Sim’e tıkladığımızda çıkan “Declare Enemy” komutuyla birlikte o Sim’i düşman ilan ederek onunla “düşman” seviyesine geçebiliriz. Yetişmekte olan bir Sim bu komutu gerçekleştirirse, Conflict Resolution/Sorun Çözme Kabiliyeti değerinde bir düşüş gözlenir (negatif yükseliş):

Declare Enemy Conflict Resolution Mediator The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Fight! & Argue | Düşman İlan Edilen Bir Sim’le Dövüşmek ya da en az Despise Seviyesinde olan Bir Sim ile Tartışmak

Birbirine düşman iki Sim, “fight” komutuyla birbirlerine girerek tozu dumana katabilir (despise seviyesinde de dövüşebilirler ama hor görülen Sim ile yapılan dövüş, bu değeri düşürmez). Ya da söz konusu Sim, hor görülen bir Sim ile tartışabilir. Yetişmekte olan bir Sim bu komutlardan birini gerçekleştirdiğinde, Conflict Resolution/Sorun Çözme Kabiliyeti değerinde bir düşüş gözlenir (negatif yükseliş):

Fight Enemies Conflict Resolution Mediator The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri


Duygusal Sezi Gücü / Eş Duyum (Empathy)

Empathy Duygusal Sezi Gücü Empati The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Bu değer, duygusal sezi gücü ve karşısındakinin duygularını tanıma yeterliliği ile alakalı bir değerdir. Çocuğunuzun bu değerle ilgili gelişimi, büyüdüğünde ona aşağıdaki kişisel özelliklerinden birini kazandıracaktır ve bu trait, KALICI olacaktır. Eğer olumlu yönde gelişirse MERHAMETLİ -ANLAYIŞLI (Compassionate), olumsuz yönde gelişirse TAŞ KALPLİ – ANLAYIŞSIZ (Insensitive) isimli kişisel özelliğini kazanacaktır:

Kazandırdığı Kalıcı Trait

(Olumlu Yükseliş Galip Gelirse)

Kazandırdığı Kalıcı Trait

(Olumsuz Yükseliş Galip Gelirse)

Merhametli Anlayışlı Compassionate The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleriinsensitive Taş Kalpli Anlayışsız The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Peki bu değer, hangi durumlarda nasıl gelişir?

Aşağıdaki tablo, bu değerin hangi komutlarla gelişeceğini açıklıyor (yeşil renkli metin, eylemin adıdır) :

Hangi Durumlarda Yükselir?Hangi Durumlarda Düşer?
Ailecek gönüllü olarak [x] aktivitesine katılmak (Volunteer…)Kaba Olmak, Kaba Davranmak (Mean davranışlarda bulunmak)
Kötü ruh hallerindeki Sim’leri neşelendirmeye çalışmak, onları kötü ruh hallerinden çıkarmaya çalışmak (Try to Cheer Up vs)Bir Sim’e Bağırmak (Yell At)
Ayrıca çocuk Sim’ler, doktor setiyle doktorculuk oynayarak da bu değeri yükseltebilir (Play Doctor)Bilgisayarda Birilerini Keklemek (Troll teh Forums)
(Sadece toddlers) Dolgu Oyuncak Hayvanlara Yumruk Atmak (Hit)

Volunteer… | Bir Aktivite Gönüllüsü Olmak

Bu paketle birlikte, Sim telefonlarının TRAVEL / SEYAHAT rehberine bir yenisi daha eklendi: Gönüllü olarak bir aktiviteye katılmak! Yani bu demek oluyor ki bu aktivitelerin elle tutulur bir getirisi yok; maneviyat (moodlet + empathy karakter değeri) dışında! Bu aktiviteler, sırasıyla şöyle:

Volunteer at a Bake Sale | Bir Fırında Satış Gönüllüsü Olmak

Volunteer at a Beach Cleanup | Sahil Temizleme Gönüllüsü Olmak

Volunteer at a Nursing Home | Bakım Evi Görevlisi Gönüllüsü Olmak

Volunteer at a Soup Kitchen| Aşevi Gönüllüsü Olmak

Walk to Fight Disease | “Hastalıkla Mücadele” Yürüyüşü Yap

Bu aktivitelerle bir hastalığın tedavisinin bulunması için gereken tıbbi araştırma bütçesinin çıkması adına “Hastalıkla Mücadele” yürüyüşü yapabilir, sahilleri temizleyebilir ya da yoksulların karnını doyurmak için aşevinde gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Bunu ailecek de yapabilirsiniz, bir Sim’i tek başına da gönderebilirsiniz. Eğer çocukların da bu tip aktivilerde bulunmasını isterseniz, yetişkin bir Sim’in telefonuna tıklayıp, TRAVEL rehberinden “Volunteer…” seçeneğini seçebilir, aktiviteye katılmasını istediğiniz Sim’leri seçtikten sonra yukarıda saydığım aktivilerden birine, hep birlikte gidebilirsiniz. Bu aktivitelere katılan yetişmekte olan Sim’in Empathy/Eş Duyum Kabiliyeti değeri, olumlu şekilde etkilenir:

Volunteer Activities Gönüllü Katılım Aktiviteleri Empathy Compassionate The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Try to Cheer Up | Neşelendirmeye Çalışmak

Tüm Simçilerin bildiği gibi bir Sim üzgün olduğunda, normal Sim’ler onları neşelendirmeye çalışabilir. Yetişmekte olan Sim bu komutu gerçekleştirirse, Empathy/Eş Duyum Kabiliyeti değeri yükselişe geçer:

Try to Cheer Up Empathy Compassionate The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Play Doctor | Doktorculuk Oyunu Seti

BooBoo Billy Doctor Set & TumTum Teddy Doctor Set, bu paketle birlikte gelen ve sadece çocuk Sim’lerin kullanabildiği oyun setleridir (MENTAL becerisini geliştirir). Bu oyunla oynayan çocuk Sim’lerin Empathy/Eş Duyum Kabiliyeti değeri, olumlu şekilde etkilenir:

Play Doctor Empathy Compassionate The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Yell At | Bir Sim’e Bağırmak

Etkileşim menüsündeki Mean / Kaba kategorisinde bulunan bu komutu, yetişmekte olan bir Sim gerçekleştirdiğinde, Empathy/Eş Duyum Kabiliyeti değerinde bir düşüş gözlenir (negatif yükseliş):

Yell At Empathy Insensitive The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Troll teh Forums | Forum Sitelerini Keklemek

Kızgın Sim’ler bilgisayarda ya da tablette birilerini kekleyebilir. Ve yetişmekte olan bir Sim, bilgisayar üzerinden bu komutu gerçekleştirirse, Empathy/Eş Duyum Kabiliyeti değerinde bir düşüş gözlenir (negatif yükseliş):

Troll teh Forums Empathy Insensitive The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Hit (ting Stuffed Animals | Dolgu Oyuncak Hayvanları Tekmelemek

Bu eylem yalnızca Toddlers evresinde olan çocuklar için geçerlidir. İnşa Modundaki arama konsoluna “Stuffed Animals” yazdığınızda çıkan dolgu oyuncak hayvanlara tıklayan ufaklıklar, “Hit” komutunu gerçekleştirebilir ve böylece söz konusu oyuncak hayvana vurabilir. Eğer bu komutu gerçekleştirirse, Empathy/Eş Duyum Kabiliyeti değerinde bir düşüş gözlenir (negatif yükseliş):

Hit Empathy Insensitive The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri


Duygu Kontrolü (Emotional Control)

Duygu Kontrolü Emotional Control The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Bu değer, Sim’lerin içine girdiği duyguları kontrol edebilme, bu duygulardan kurtulma, kendi kendini yatıştırma kabiliyeti ile alakalı bir değerdir. Çocuğunuzun bu değerle ilgili gelişimi, büyüdüğünde ona aşağıdaki kişisel özelliklerinden birini kazandıracaktır ve bu trait, KALICI olacaktır. Eğer olumlu yönde gelişirse DUYGULARINI KONTROL EDEBİLEN (Emotional Control), olumsuz yönde gelişirse DUYGULARINI KONTROL EDEMEYEN (Uncontrolled Emotions) isimli kişisel özelliğini kazanacaktır:

Kazandırdığı Kalıcı Trait

(Olumlu Yükseliş Galip Gelirse)

Kazandırdığı Kalıcı Trait

(Olumsuz Yükseliş Galip Gelirse)

Duygularını Kontrol Edebilen Emotional Control The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter DeğerleriUncontrolled Emotions Duygularını Kontrol Edemeyen The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Peki bu değer, hangi durumlarda nasıl gelişir?

Aşağıdaki tablo, bu değerin hangi komutlarla gelişeceğini açıklıyor (yeşil renkli metin, eylemin adıdır) :

Hangi Durumlarda Yükselir?Hangi Durumlarda Düşer?
Olumsuz duygularını iyileştiren Sim’ler, duygusal kontrol oluşturabilir; mesela kızgın Sim’ler, radyoyu kullanıp “(Wind Down with Classical) Klasik Müzikle Dinlen”erek sakinlerse…Ya da kızgın Sim’ler, zihinlerini boşaltmak için koşuya çıkarsa… (Jog to Clear Mind) Ya da günlük karalarsa… (Scribble Furiously) .Oyuncak bebek evlerini (ya da okul projelerini) yıkmak (Smash)
Ayrıca Duygusal Yıkımlar, itişip kakışmalar ya da alaycı tavırlar, bu değeri olumsuz etkileyebilir.

Wind Down with Classical | Klasik Müzikle Dinlen

Diyelim ki yetişmekte olan bir Sim’iniz kızgın… Bu durumdayken onun radyodaki klasik müzikle dinlenmesini ve hatta bu vesileyle HAPPY / MUTLU olmasını sağlayabilirsiniz. Klasik müzikle dinlenen yetişmekte olan Sim’in Emotional Control/Duygu Kontrolü Kabiliyeti değeri, olumlu şekilde etkilenir:

Duygu Kontrolü Emotional Control Mediator The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Jog to Clear Mind | Zihnini Boşaltmak için Yürüyüşe Çık

Diyelim ki GENÇ bir Sim’iniz kızgın… Bu durumdayken onun üstüne tıklayıp “jog to clear mind” komutuyla yürüyüşe çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu eylem, onun Emotional Control/Duygu Kontrolü Kabiliyeti değerini yükselişe geçirir:

Jog to Clear Mind Duygu Kontrolü Emotional Control Mediator The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Scribble Furiously | Kızgın Bir Şekilde Çiziktirmece

Bu paketle birlikte Sim’lerimiz günlük tutabiliyor! İnşa modundan (Private Journal) alabileceğiniz bir günlükle Sim’inize günlük yazdırabilir, o günlüğü yatağın altına bile saklayabilirsiniz. Meraklı diğer Sim’leriniz de o günlüğü gizlice okumaya da kalkabilir! E tabi bu durumu fark eden günlük sahibi Sim’iniz, muhtemelen çok sinirlenecektir. Bu durumda onu sakinleştirmek için günlüğündeki “Scribble Furiously” komutunu uygulatabilir ve hatta bu eylemle birlikte onun HAPPY / MUTLU olmasını sağlayabilirsiniz. Bu eylem, onun Emotional Control/Duygu Kontrolü Kabiliyeti değerini yükselişe geçirir:

Scribble Furiously Duygu Kontrolü Emotional Control Mediator The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri

Smash (Babydoll House) | Oyuncak Bebek Evini Yık

Kızgın Sim’ler, oyuncak bebek evini yağmalayabilir ve yetişmekte olan bir Sim bu komutu gerçekleştirirse, Emotional Control/Duygu Kontrolü Kabiliyeti değerinde bir düşüş gözlenir (öte yandan ANGRY hissinden HAPPY hissine geçiş yapabilir; yıkarak rahatlıyor herhalde muzurlar):

Smash Babydoll House Duygu Kontrolü Emotional Control Mediator The Sims 4 Parenthood Character Values Ebeveynlik Paketi Karakter Değerleri


Bendeniz RuBi’den Hepinize Kucak Dolusu Sevgiler Kuzucuklar!
wink

18 Yorum

 1. Bence The Sims 4’e gelen en iyi paketlerden birisi “Parenthood” olabilir. Not tahtasını ve günlük tutma olayını çok sevdim. Ceza sistemi ve çocukların ileride nasıl bireyler olacağını belirlemek açısından oyunculara fırsat sunulması da çok iyi. Ana oyunla birlikte yalnızca bu paket alınsa bile uzun bir süre sıkılmadan oynanırlık katabileceğini düşünüyorum. Rehber çok güzel olmuş, ellerine sağlık. *-*

  1. Doğru ama Get to Work’de bu kalitede bir eklentiydi bence. Dedektif, Bilim İnsanı ve Doktor olmanın zevki başka, işe gidip gerçekten mesleğimizin gerektirdiklerini yapmak bambaşkaydı..

  2. @Büşra Tekin,
   Katılıyorum tatlım! İlk başta (“teaser”daki ilk izlenimimle) çok sığ gelmişti ama oynayıp kurcaladıkça anladım ki gerçekten “TODDLERS” yamasının ve aile hayatının eksik yanı buymuş, dedim. Şüphesiz ki oyunu “aile odaklı” oynayanların vazgeçilmez paketi olacak. ? Ayrıca çok teşekkür ederim Büşra’cığım. Senin de makalelerine, emeklerine sağlık. ??

   @Durukan,
   Get to Work, The Sims’e gelmiş en muhteşem “sistem”, benim için de… Yani GTW’ün getirdiği o “doğumhane” ve özellikle “meslek icra etme” sistemi… Gerçekten en büyük eksiğimizdi ve geldi. Dine Out da yanında tatlı oldu, çok keyifli oldu. Hepsi süper. ?

 2. Kuzucuğum, onu Burkay bilir. İhtiyacı olduğunda seçer herhalde… Ya da bu yorumunu görünce cevap verebilir. Ben de seni çok seviyorum, muckk. ?

 3. Ceza veremiyorum,sokaktan geçte dönse kötü davranıstada bulunsa ceza verme diye bir seçenek cıkmıyor tv izlememe falan gibi bir sayfa acılmıyor nasıl ceza veriliyor ?

  1. Evet, ceza vermeyle alakalı farklı bir makale daha sunacağım. Onu da buraya sığdırırsam karmaşık olacağını düşündüm. Kısa yoldan şunu söyleyeyim şimdilik; “parenting skill”i 5 olan bir ebeveyn, artık ceza verebiliyordu. O da Parenting / Discipline Recent Behavior / PUNISH menüsünde bulunan GROUND ile mümkün. GROUND, GROUND AGAIN ve TIME OUT… ❤️? 4. ebeveynlik becerisinde time out, 5. seviyede ise ground mümkün olur ve GROUND ile bilgisayar, televizyon vb. cezalar verilebilir. ❤️?

   1. Abla tam bunun için mesaj atıcaktım bır baktım bu yorum seviyorum seniii :D

 4. Ya bende masa hazırlayamıyorum. Masaya tıklayınca öyle seçenekler çıkmıyor nasıl yapabilirim

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir